За Проекта

Добре дошли в нашия интерактивен пътеводител за гр. София, създаден от хора в неравностойно положение. Тук са представени културните забележителности на града от участници, използвайки свой творчески начин – разказ, снимка, рисунка, пластика и пр. Чрез различните творчески форми, като изразно средство, за първи път тази група хора заема активната позиция, провокирайки посетителя да види културните забележителности по различен, непознат му до момента начин. В процеса на създаване участниците се запознаха с историческото и културно наследство на града, като част от европейските такива. В нашия проект „Моята София – един различен поглед” – използвахме различен подход, с по-различна и креативна концепция за обогатяване на културния живот.


Проектът „Моята София – един различен поглед” се реализира с подкрепата на Столична Община – СП „Култура” 2021 направление „Активни публики”

 

Много инициативи и проекти в последните години работят активно в полза на хората в неравностойно положение, но все още липсва усилието да бъдат заинтригувани, за да ползват пълноценно създаваното за тях. Така те често остават в периферията. Едно наше виртуално пътуване из града, споделено на живо с група хора с увреждания, стана причина да погледнем града, в който живеем, по различен начин.

 

Така, заедно посетихме улици, места, забележителности, които в повечето случаи са неизвестни или остават скрити за тези хора. Хората в неравностойно положение имат изключително оскъдно активно участие в културния живот – като творци, инициатори, създатели. Те са онази пасивна публика, при която липсва разбиране и отношение към културата, поради липса на активно заинтригуване на интереса им.

 

Представя ни се предимно погледа и активното участие на хората без увреждания, но липсва този на хората в неравностойно положение, който е различен, интересен, творчески, ценно полезен. Мирогледът и достъпността чрез новите технологии се разширява, както и изграждането на партньорства в цял свят. Тенденцията в световен мащаб е по-голяма достъпност до културното богатство и за хора с увреждания и активното им включване в културния живот, за което е необходимо използване и на чужди езици.

 

Друга тенденция, произлизаща и от нашата практика, е изграждането на мостове между хората, използвайки изкуството и придобитите културни знания. Представянето на родния ни град отворя широки врати за нови посетители чрез задоволяване на глада им за повече и нови знания.

 

Проектът ни превръща групата хора в неравностойно положение в активна публика чрез създаването на интерактивен пътеводител за града, споделяйки впечатленията си по възможен за тях, творчески начин. Този интерактивен пътеводител слага началото на един по-голям такъв, в който да бъдат поставяни културни събития и инициативи за хора с увреждания. Със създаването на пътеводителя целим привличане на нови партньори и ползватели. Интерактивен пътеводител е предназначен за хора с и без увреждания, представяйки една различна, непозната до момента гледна точка на един интерактивен пътеводител.